בגדי עבודה
בגדי עבודה - כל המידע הדרוש לפני בחירת בגדי עבודה, נעליים, חולצות, מדים יצוגיים והדפסה.מאמרי מידע והסברים .

תפריט מאמרים בגדי עבודה
בגדי עבודה
קטלוג בגדי עבודה
בגדי עבודה ובטיחות
נעלי עבודה
חולצות עבודה
סרבל עבודה
ביגוד-חברות בגדים


בגדי עבודה ובטיחות
עוד כתבות
ביגוד לעובדי מתכת חשמל ואלקטרוניקה
במסגרת צו הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה נכללים הוראות בגדי עבודה ומגן מבחינת המעסיק.בגדי עבודה לעובדי מתכת חשמל ואלקטרוניקה


דבר ידוע הוא שעל חברות ועסקים לספק לעובדים בגדים מתאימים לאופי הפעילות ומשום כך חוקקה הכנסת צו הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה נכללים הוראות בגדי עבודה ומגן לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי ז – 1957
 להלן : תוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי ז – 1957 (1)  
אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7032/2003)
בין התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בישראל שנחתם ביום י' בתמוז התשס"ג (10.7.2003) (להלן – ההסכם). ההוראות המורחבות שבתוספת לצו זה יחולו על העובדים והמעבידים בישראל בתעשייה ובמלאכה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, עד וכולל 20 עובדים למפעל ולמעט: עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם; ולמעט: עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.
בגדי עבודה ובגדי מגן - סעיף ח להלן : 
1. המעביד יספק לעובדים 2 זוגות בגדי עבודה וזוג נעלי עבודה לאחר תקופת עבודה של 6 חודשים ולפחות פעם בשנה. בנוסף לאמור לעיל יינתן זוג נעלי עבודה נוסף בהתאם לצורך.
2.בגדי מגן יינתנו לעובדים בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.  (ציוד מגן אישי התשנ"ז 1977)
 
פרק ח' – שונות
א.      בטיחות וגיהות בעבודה
2.כחלק מהדרכים לישום תקנות הבטיחות על המעסיק לנהל פנקס הדרכה ולחלק לעובדים בשפה המובנת להם תמצית של הוראות  בטיחות במקום העבודה. על המעסיק מוטלת האחריות  לבטיחות ומניעת תאונות במקום העבודה בהתאם לתקנות.
2009-12-14

 
 

 
בגדי עבודה  |