בגדי עבודה
בגדי עבודה - כל המידע הדרוש לפני בחירת בגדי עבודה, נעליים, חולצות, מדים יצוגיים והדפסה.מאמרי מידע והסברים .

תפריט מאמרים בגדי עבודה
בגדי עבודה
קטלוג בגדי עבודה
בגדי עבודה ובטיחות
נעלי עבודה
חולצות עבודה
סרבל עבודה
ביגוד-חברות בגדים


נעלי עבודה
עוד כתבות
נעלי עבודה בטיחות ותקנות
נעלי עבודה כציוד מגן אישי אשר על המעביד לספק לעובדים כחלק מציוד מגן אישי.נעלי עבודה ותקנות

לפי הנחיות המוסד לבטיחות וגיהות בעבודה, נעליים מתאימות ובטיחותיות אמורות להיות כחלק מציוד מגן אישי של העובד, והם אמורים להיות מסופקים לו על ידי  המעסיק.  להלן ציטטטה מאתר המוסד לבטיחות וגיהות:
בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997" (שפורסמו גם בחוברת שבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, קוד הפצה ח-060).
לפי תקנה 3 לתקנות אלה, מוטלת על המעביד חובה לספק לעובדים ציוד מגן אישי. להלן נוסח התקנה:
3. חובות המעביד
(א) מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג' בתוספת הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים בטור ב' בתוספת, לשם הגנת איברים כמפורט בטור א' לצדם, ויפקח על השימוש כאמור.
(ב) מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.
(ג) מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק

כמו כן, לפי תקנה 9 לתקנות הנ"ל חובת העובד "להשתמש בציוד מגן אישי שקיבל בהתאם לייעודו".

1.1 בתוספת לתקנות מפורטים סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה. בסעיפים של תוספת 3 קיימת התייחסות דלהלן:
סעיף 7. הגנת רגליים מטור א' -אברי הגוף הטעון הגנה מחייב שימוש בנעלי ומגפי בטיחות מבודדות לחשמלאים ובסעיפים 14-10 - בציוד מגן אישי להגנת כל הגוף בתהליכי העבודה שונים.

לכל בעל תפקיד מסויים ישנם נעלי עבודה מתאימים אשר שונים האחד מהשני בתכונות המאפינות אותם, לדוגמה בקווי ייצור שיש לחות ייתרה ורצפה רטובה או חלקלקה יתאימו נעליים בעלי סוליית גומי המונעות החלקה וסכנה לפציעה של העובדים, לעומת נעליים של עובד בנייה אשר אמורות להיות קשיחות יותר ומיועדות לפעילות בסביבה של בניין, לעומת נעלי כבאים שמיועדות להיות עמידות לחום גבוה ושריפה והן מורכבות גם מחומרי גלם אשר אינם ניצטים בקלות ויספקו הגנה טובה בעת שהייה בקרבת אש ולהבות. הסוגים הינם שונים בתכליתם אולם כולם אמורים להגן על גופו של העובד או המועסק בחברה או בהתאם לתפקיד שהוא ממלא.
 
2009-10-07

 
 

 
בגדי עבודה  |